"Group Fitness at Home : (Family Workout) 15/8/2021"

"Group Fitness at Home : (Family Workout) 15/8/2021"
"พัฒนาทักษะการออกกำลังกายของเด็กๆ ให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายกับคลาสชั่วโมงพละที่บ้าน (Family Workout) สนุกกับคลาสนี้ไปพร้อมๆ ...

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=w35HQRvmbkU

Post a Comment

0 Comments